Bütçe oluşturma ipuçları ve püf noktaları herkes tarafından araştırılan bir konu olmaktadır. E-ticaret, iş hacminin boyutuna göre değişen ve tek kişi tarafından da yürütülebilen iş modeli olarak geçmektedir. Buradan internetten satış yapan şirketlerin profesyonel yönetime gerek olmadığı gibi sonuç çıkmamaktadır.

Kişilerin e-ticaret sektöründe başarılı olmaları için özenle tasarlanmış strateji izlemeleri gerekmektedir. Bütçe planlaması ise bu stratejilerden olmazsa olmaz noktasıdır. Bütçe planlamasıyla gelir ve giderler hesaplanarak şirketin finansal yapısının sağlıklı hale gelmesi sağlanmaktadır.

Burada bahsedilen planlama kavramı bugün dışında ileriyi kast etmektedir. Dolayısıyla bütçe planlamasıyla kurulan işin finansal devamlılığının sağlanması olarak amaçlanmaktadır.

Bütçe Oluşturma İpuçları ve Püf Noktaları: Bütçe Planlaması Nasıl Yapılır?

Bütçe planlaması nasıl yapılır sorusu için verilebilecek pek çok cevap mevcuttur. Ancak öncesinde riskler analiz edilerek mevcut finansal durum gözden geçirilmelidir. Ayrıca gelir gider dengesi tutturularak nakit akışı seviyesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Bütçe planlaması yapmak isteyen kişilerin öncelikli olarak belli aşamaları tamamlaması gerekmektedir. Bu aşamalar şöyle sıralanmaktadır;

  • Satış performansı ve gider kalemlerinin raporlanması gerekmektedir.
  • Yönetim kadrosunun bu raporları incelemesi gerekmektedir.
  • Yönetim onayının alınması gerekmektedir.
  • Yapılan bütçe planı iş süreçlerinde uygulanmaya başlanmaktadır.

Çoğu zaman bütçe planlama konusunda bu aşamaların kapsamları bunlarla sınırlı olmamaktadır. Benzer adımlarla küçük şirketlerde adımlar atarak daha kompakt ilerlemek mümkün olmaktadır. Burada asıl amaçlanan bütçe planlarının belirli düzen dahilinde yapılması gerekmektedir. Alınan kararlar doğrultusunda da kağıt üzerinde kalmadan uygulamaya konulması gerekmektedir.

E-Ticaret Firmaları Açısından Bütçe Hazırlığı Neden Önemli Sayılır?

E-ticaret firmalarının kar elde etmek gibi bir amacı bulunmaktadır. Bütçe planlamasıyla şirketin gelirlerinin sürekli olarak giderlerinin üzerinde tutulması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu açıdan konuya bakıldığında çalışmaların şirketin devamlılığı ve finansal sürdürülebilirliğini içermektedir. Bu durum kısaca birbirini takip eden ve zarar eden firmaların kapanmaya mahkum olduğu söylenmektedir.

Bütçe hazırlama sürecinde raporlamanın önemi de ayrıca önemli görülmektedir. Dolayısıyla satış performanslarının ve giderlerin raporlar halinde sunulup incelenmesi gerekmektedir. Yapılacak olan bütçenin somut veriler üzerinden şekillenmesini sağlamaktadır. Aksi durumda yapılan çalışmalar düzgün bir zemine oturmamaktadır. Dolayısıyla doğru olduğuna dair soru işaretleri ortaya çıkmaktadır. Bütçe planlaması manuel yollarla veya Excel tablolarıyla yapılmaktadır.

Fakat işlerin daha profesyonel bir boyutta işlenmesi istendiği durumlarda yazılımlar da tercih edilmektedir. Piyasada var olan pek çok yazılım alternatifi bulunmaktadır. Bütçe planlama ve raporlama ile birlikte önemli paralellik taşıyan kavramlar bulunmaktadır.

Ayrıca bütçe hazırlama konusunda raporlamanın önemi son derece önemli görülmektedir. Bu durum satış performanslarını doğrudan etkilemektedir. Ayrıca giderlerin raporlar halinde sunulup incelenmesi konusunda da etki etmektedir. Yapılacak olan bütçenin somut veriler üzerinden doğrudan şekillenmesini de sağlamaktadır.

İnternetten Para Kazanmanın Yolları hakkında daha fazla bilgi için tıklayın!