Finansal planlama şirketin geleceğini belirleyen kararların alındığı ve hedeflere ulaşmak için ihtiyaç olan kaynakların kullanıldığı bir sürece denmektedir. Bu planlama süreci yöneticilerin yatırım kararlarını alma konusunda somut hedefler belirlemesini ve belli performansları oluşturmasını sağlamaktadır.

Planlamayla birlikte konsolidasyon dahilinde şirketler mali olarak eksik ve güçlü yanlarını ortaya koymaya çalışmaktadır. Dolayısıyla bu konuda bilanço ve gelir tablosu, nakit akış analizi ve oran analizi gibi araçlardan faydalanılmaktadır. Planlamanın yapılmasının amacı risklerin en aza indirilmesinden ziyade hangi risklerin alınmaya değer olduğunu belirlemektedir.

Finansal Planlama Sürecinde Ele Alınan Temel Unsurlar Nedir?

Planlama sürecinde ele alınmakta olan temel unsurlar bulunmaktadır. Bunları ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

1- Nakit Akışı

Nakit akışı etkin bir şekilde finansal planlamanın temelini oluşturmaktadır. Çeşitli şirketler bu planlama süreçlerinde muhasebe verilerinden ve tablolarından faydalanmaktadır. Ayrıca nakit akışında likidite, risk durumu ve esneklik gibi konulara odaklanılması gerekmektedir.

2- Bölümlere Ayrılmış Analiz

Büyük şirketlerde planlama süreci şirketin bölümlerine ayrılmaktadır. Böylelikle şirketler, her bir bölümün toplam yatırımı, nakit akışı ve finansman gibi konuları üstüne yoğunlaşmaktadır.

3- Senaryo Analizi

Şirketler üzerindeki bazı etkileri belirleme konusunda senaryo analizleri kullanılmaktadır. Bahsedilen senaryo analizleri genel olarak iyimser ve kötümser senaryolar şeklinde uygulanmaktadır.

4- Zaman Dilimleri

Finansal konularda planlamalar kısa ve uzun vadeli olarak yapılmaktadır. Ek olarak kısa vadeli planlamalarda şirket esnekliği korunmaktadır. Ayrıca nakit ihtiyaçlarında etkili bir şekilde karşılanması konusu belirlenmektedir. Uzun vadeli planlamalarda ise riske kıyasla getirinin azamileştirilmesi, esneklik ve likidite konuları üzerine odaklanılmaktadır.

Planlama Nasıl Yapılır?

Yapılmak istenen planlamalar kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere gerçekleştirilmektedir. Kısa vadeli planlama kar planlaması ve bütçe içermektedir. Dolayısıyla genel olarak kullanılan finansal araçlar gelir tablosu ve nakit akışı bütçesi şeklinde geçmektedir. Planlama yapılırken büyüme oranı, iş süreçlerin hedef ve amaçları ve yatırımların geri dönüşleri belirlenmektedir.

Hedeflenen büyüme oranına ulaşırken proforma gelir tablosu ve nakit akış bütçesi araçları kullanılmaktadır. Böylelikle sermaye tutarı da belirlenmiş olmaktadır. Şirketin güçlü ve zayıf yönleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir. Çünkü şirketin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek hedef ve amaçları belirlemeye sebep olmaktadır. İş verimliliğini ve kârlığını arttırabilecek yöntemler kullanarak pazar fırsatlarını ve ürünlerin yeniden değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca gelecek yıllar için satış oranı ve gider tahminlerini yapmak gerekmektedir.

Bu tahminlere yönelik de mali, fiziksel ve insan kaynakları ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir. Belirli aralıklarla mali tabloların da gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca uzun vadeli finansal planlarda hedeflere ne kadar ulaşıldığı ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Gerektiği durumlarda ise yeniden düzenleme yapılması gerekmektedir. Ek olarak uzun vadeli planlamalarda satışların daha çok arttırılması, karlılığın sürdürülmesi ve stratejik hedefler gibi konuları kapsamaktadır.

Finansal Hizmetler hakkında daha fazla bilgi için tıklayın!

İletişim Listemize Katılın

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad