Maliyet yönetimi stratejilerine geçmeden önce kavramın iyi bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Dolayısıyla kısaca tanımlanacak olursa bir ürünün üretilmesi için harcanan giderlerin tümüne maliyet denmektedir. Yani ürünün üretim aşamasından pazarlama aşamasına kadar gelen süreçleri oluşturmaktadır. Bu sebeple üretimle ilgili herhangi bir harcamanın maliyet olarak kabul edilmesi için gereklilikler bulunmaktadır. Yani para ifade edebilen bir değer taşıyor olması gerekmektedir.

Maliyet yönetiminde asıl önemli olan kriterler maliyeti etkileyen unsurların doğru bir şekilde planlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra ölçülmesinin iyi bir şekilde yapılması ve doğru zamanda geri bildirimlerin sağlanıyor olması gerekmektedir. Yönetim konusunda işletmenin üretim girdilerini doğru planlama ile tedarik etmesi lazım olmaktadır.

Ayrıca kaynaklarını doğru bir şekilde planlaması ve üretim veya hizmet unsurlarını doğru bir şekilde ölçümlemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulanlar arasında maliyetlerin gerçek zamanını kontrol ve geri bildirimler ile yapılması da yer almaktadır.

Maliyet Yönetimi Amaçları Nelerdir?

Yönetim konusunda amaç olarak doğru bir mamul ve hizmet maliyeti yapmak gerekmektedir. Ek olarak mamul ya da hizmetlerin yaşam seyri performansının değerlendirilmesinin yapılmasına da ihtiyaç duyulmaktadır. Tam da bu konuda süreç ve faaliyetleri doğru anlamak ve değerlendirmek, faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini belirlemek de amaçlar arasında bulunmaktadır.

Gelişen teknolojilerin biçimlendirdiği yeni ortamlar ile uyum sağlamak konusu da maliyet yönetiminin amaçları arasında sayılmaktadır. Ayrıca maliyet yapılarını en elverişli duruma getirmek ve performans değerlendirmesine olanak sağlamak konusu da amaçları arasında sayılmaktadır. Maliyet ve yönetim muhasebecileri yöneticilere planlama, kontrol, sürekli gelişme ve karar alma işlevleri konusunda bilgi sunmaktadır.

Ayrıca yönetim muhasebecisi iç ve dış bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyacını karşılama konusunda gerek duyulan bilgileri raporlamaktan sorumlu olmaktadır. Maliyet ve yönetim muhasebecileri işletme faaliyetlerinin temel hedefler konusunda yürütmede sorumlu olarak destek sağlamaktadır.

Yönetimi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

 • Hizmet sektörünün büyümesi,
 • Bilgi teknolojisindeki gelişmeler,
 • Küresel rekabet,
 • Üretim çevresindeki gelişmeler,
 • Bilgisayarlar bütünleşik üretim,
 • Kısıtlar teorisi,
 • Tam zamanında üretim,
 • Yeni ürün geliştirme,
 • Müşteri odaklılık,
 • Toplam kalite yönetimi,
 • Rekabet unsur olarak zaman,
 • Etkinlik.

Finansal Hizmetler hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın!