Sigorta türleri nedir şeklinde sorulara verilebilecek kapsamlı cevaplar yer almaktadır. Sigorta bir kişinin veya sigorta kapsamına giren bir olgunun karşılaşabileceği zararı gidermek için yapılan sözleşme olarak geçmektedir. Bir kişinin karşılaşabileceği riskin gerçekleşmesi durumlarında sigorta şirketinin ödediği primler karşılığında iki taraf teminat altına alınmaktadır. Sigorta yaptırarak belirsiz nakit akışlar engellenmektedir.

Dolayısıyla teminat altına alınmış olan kayıplarda sigorta tarafından ödenmektedir. Böylelikle yüksek hacimli ve beklenmedik ödemeler yapılmasının önüne geçilmektedir. Üstelik öncesinden büyük miktarda para ayırma gibi durumları da gereksiz kılmaktadır. Sigorta poliçelerinin koşulları hem bireyleri hem de kurumların risk içeren faaliyetlerine uygun ve kontrollü davranmalarını teşvik etmektedir.

Sigorta finansal destek ve kredi kullanmanın önünü açmaktadır. Finansal desteğin ve kredinin teminat altına alınması kişi ve kuruluşlara Kredi verilmesini kolaylaştırmaktadır. Ancak sigorta yatırım fonu kaynağı olarak da sağlanmaktadır. Üstelik borç veren tarafın temerrüde düşme belirsizliğini de azaltmaktadır.

Sigorta sosyal yükü hafifleterek varlıkları ve sermayeyi güvence altına almaktadır. Bireylere ve kurumlara güvence altına alan şeylerden birisi de sigorta olarak geçmektedir. Bu sebeple sigorta belirsiz nakit akışını da engellemektedir.

Sigorta türleri nedir ve sigorta neden kullanılmalıdır?

Sigorta türleri arasında hayat sigortaları, hayat dışı sigortalar, bireysel emeklilik sistemi ve katılım sigortacılığı yer almaktadır. sigorta çeşitlerinden birisi olan hayat sigortaları kısaca açıklanmaktadır. Hayat sigortaları, sigortalının vefat etmesi durumunda mirasçılarına, bakmakla yükümlü olduğu kişilere ve Kanuni varislerine tazminat ödenmesini sağlamaktadır.

Hayat dışı sigortalar ise şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Zorunlu deprem sigortası
  • Trafik sigortası
  • Kasko sigortası
  • Özel sağlık sigortaları
  • Konut sigortası
  • Eşya sigortaları
  • Ferdi kaza sigortaları
  • Sağlık sigortaları
  • Seyahat sigortaları

Bu sigortalar ile beklenmedik olaylar karşısında maddi değeri olan varlıklarda oluşan zararların telafisi sağlanmaktadır. Katılım sigortacılığı ise yardımlaşma ve dayanışma esasına dayanmaktadır. Sigortacılık ile sigorta teminatı altına alınan değerler gayri ahlaki ve meşru görülmeyen iktisattı kıymetler içermemesi gerekmektedir.

Katılım sigortacılığıyla yaşanan mağduriyetler fonlar ile karşılanmaktadır. Buna sigortacılık faaliyeti de denmektedir. Dayanışma sistemi riskin belirli gruplar arasında dağıtılarak sorumluluğun paylaşılmasını sağlamaktadır.

Tasarruf Yapmanın Yolları hakkında daha fazla bilgi için tıklayın!

İletişim Listemize Katılın

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad