Temettü nedir ?  Temettü, hisse senedi sahiplerine şirketin elde ettiği kardan dağıtılan kâr payı anlamına gelir. Bu makalede, temettünün ne olduğunu, nasıl hesaplandığını göreceğiz.  Yatırımcılar için neden önemli olduğunu daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.

Temettü Nedir ve Hesaplanması

Temettü, bir şirketin karının bir kısmının hisse senedi sahipleri arasında dağıtıldığı bir tür kâr payıdır. Şirketler genellikle düzenli aralıklarla (örneğin, yıllık veya üç aylık) temettü dağıtarak hisse senedi sahiplerine kazanç sağlarlar. Temettü miktarı, şirketin finansal performansına, karlılığına ve yönetim politikalarına bağlı olarak değişebilir.

Temettü, genellikle hisse başına temettü olarak ifade edilir. Hisse başına temettü, bir hisse senedi sahibinin her bir hisse için ne kadar kâr payı alabileceğini belirtir. Temettü miktarı, şirketin toplam dağıtacağı kâr payının hisse sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin, bir şirketin toplamda 1.000.000 TL temettü dağıtacağını ve toplam hisse sayısının 500.000 olduğunu düşünelim. Bu durumda hisse başına temettü 1.000.000 TL / 500.000 hisse = 2 TL olacaktır.

Temettünün Yatırımcılar İçin Önemi

Temettü, hisse senedi yatırımcıları için çeşitli avantajlar sağlar:

  1. Düzenli Gelir Kaynağı: Temettü, yatırımcılara düzenli bir gelir kaynağı sağlar. Yatırımcılar, temettü dağıtan şirketlerin hisse senetlerini elinde tutarak düzenli aralıklarla kâr payı alabilirler.
  2. Kar Payının Paylaşılması: Temettü, şirketin karının bir kısmının doğrudan hisse senedi sahiplerine paylaştırılması anlamına gelir. Bu, yatırımcıların şirketin büyümesinden ve başarısından daha hızlı bir şekilde yararlanmalarını sağlar.
  3. Risk Dengelemesi: Temettü, hisse senedi yatırımlarının getirisini dengelemektedir. Şirketler genellikle iyi ve kötü ekonomik dönemlerde dahi temettü dağıtmaya devam ederler, bu da yatırımcıları ekonomik dalgalanmalara karşı daha korunaklı hale getirir.
  4. Uzun Vadeli Yatırım Teşviki: Temettü, uzun vadeli yatırımı teşvik eder. Yatırımcılar, temettü gelirini elde etmek için hisse senetlerini uzun süre elinde tutmayı tercih edebilirler.
  5. Yatırımcı İlgi ve Güvenini Artırabilir: Temettü dağıtan şirketler, yatırımcıların ilgisini çekebilir ve yatırımcılarda şirkete olan güveni artırabilir. Sürekli temettü ödemesi yapan şirketler genellikle istikrarlı ve güvenilir olarak algılanır.

Sonuç olarak

Temettü, hisse senedi yatırımcıları için önemli bir kavramdır.  Yatırım stratejilerinin bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. Temettü, düzenli gelir sağlamanın yanı sıra, yatırımcılara şirketin başarısından daha hızlı yararlanma ve riskleri dengeleme fırsatı sunar. Ancak temettü miktarı, şirketin finansal durumu, karlılığı ve yönetim politikalarına bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcılar, temettü dağıtan şirketleri araştırarak ve portföylerini bu doğrultuda şekillendirerek finansal hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşabilirler. Provizyon nedir ?

İletişim Listemize Katılın

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad