Tüketici kredilerinde faiz hesaplaması gündelik hayatta sıklıkla karşılaşılan bir konu olmaktadır. Banka kredisi kullanırken veya bankanın mevduat hesabı ile yapılan işlemlerde faiz hesaplaması yapılmaktadır. Vadeli mevduatlarda birikimlerin değerlendirilmesi amaçlı vadeli hesap açan kişilerin kazanacaklarını öğrenmek için de bu hesaplama işleminden yararlanmaktadır. Bankaların, faiz oranları üzerinden bu işlemler gerçekleştirmektedir. Ayrıca farklı faiz türleri içinde hesaplama yapılmaktadır.

Faiz hesaplama konusunda oldukça basit bir formül kullanılmaktadır. Hesaplama yapmak isteyen kişiler bu formülü kullanarak basitçe yapmaktadır. Formülü kullanan kişiler banka ve günlük faizlerini kolayca hesaplamaktadır. Dolayısıyla belli bir dönem için anapara üstünde belli oranda getiri hesaplanmaktadır. Bunun sonucu ise basit faiz sonucuna ulaşılmaktadır. Bir örnek verilecek olursa 2000 TL 12 ay vadeye sahip %10 yıllık faizle 200 TL elde edilmektedir.

Ancak bu yalnızca brüt faiz kazancını gösteriyor olmaktadır. Yani faiz tutarı üzerinden vadeye göre farklılaşarak vergi kesintisi olmuş olmaktadır. Yine bir örnek verilecek olursa 6 aya kadar olan vadelerde %5,1 yıla kadar olan vadelerde %3 vergi kesintisi durumu oluşmaktadır. Sonuç itibariyle 200 TL olan brüt faizden elde edilen tutar 194 TL olarak hesaplanmaktadır. Böylelikle anapara ve toplam sermaye ise 2194 TL olmaktadır. Faiz hesaplama formülü ise şöyle geçmektedir;

Brüt Getiri = Anapara * (Faiz Oranı / 100) * Vade

Net Geliri = Anapara * (Faiz Oranı / 100) * Vade (1- Vergi Oranı)

Tüketici Kredilerinde Faiz Hesaplaması Yöntemi

Vade bitimine kadar her dönemin sonunda elde edilmekte olan karın ana paraya eklenmesi yapılmaktadır. Yeniden yatırılma ile birlikte değişen sermayeler üzerinden hesaplama yapılan yöntemin ismine de bileşik faiz hesaplama denmektedir.

Buna bir örnek verilecek olursa 2000 TL 24 ay vadeye sahip yıllık kar ödemeli yüzde 10 yıllık faizle mevduat yapıldığı zaman 12 ay sonunda 200 TL kar elde edilmektedir. Ona para ₺2.200 TL’ye ulaşmaktadır. Böylelikle 2.200 TL için tekrar 24 ay yatırım yapıldığında toplamda 220 TL kar elde edilmektedir. Toplam sermaye ise 2420 TL’ye ulaşmaktadır.

Birleşik faiz hesaplama yöntemi ise şöyle geçmektedir:

Vade Sonu Toplam Sermaye = Anapara * (1 + Faiz Oranı) Dönem Sayısı

Mevduat faiz hesaplama konusunda kullanılan bir formül daha bulunmaktadır. Anapara * faiz oranı * vade /36500 formülü kullanılarak brüt olarak mevduat faiz oranı hesaplanmaktadır. Bu formüle bir örnek verilecek olursa yıllık yüzde 14,00 faiz oranı düşünülmektedir. Böylelikle 30 gün vadeli mevduat hesabına 20 TL para yatırıldığında *14.000 X 30 /36500 = 230,15 TL tutarında 30 günlük brüt faiz getirisi sonucuna ulaşılmaktadır. Aylık faiz hesaplamalarında da 30 gün baz alınarak hesap yapılmaktadır.

Faiz Hesaplamasına Bir Örnek

Faiz hesaplama konusunda bir borcun kullanım süresini kapsayan ödenmekte olan faiz miktarını belirlemede kullanılan yöntem olarak geçmektedir. Genel itibariyle Kredi, yatırım ve kredi kartı borcu gibi finansal işlemlerde önemli bir rol oynamaktadır. Faiz hesaplamasına şu şekilde bir örnek verilmektedir:

Örneğin bir kişinin 10.000 TL tutarında bir kredi aldığı varsayılmaktadır. Bu krediyi 1 yıl süreyle %10 faiz oranıyla geri ödeyeceği düşünülmektedir. Bu hesaplamayı yapma konusunda şu formül kullanılmaktadır:

Faiz = Ana Para X Faiz Oranı X Süre

F. = 10.000 TL X 0.10 X 1 Yıl

F. = 1.000 TL

Verilen örneğe göre 10.000 TL’lik krediye ek olarak 1000 TL faiz ödemesi yapmak gerekmektedir. Faiz hesaplaması konusu daha karmaşık bir konu olarak ele alınmaktadır. Ancak farklı Kredi türleri veya faiz ödeme planlarına göre de değişiklik göstermektedir. Bundan dolayı bir finansal işlem konusunda faiz hesaplaması yapılırken dikkatli olunmasında ve ilgili detayları da göz önünde bulundurmakta yarar olmaktadır. Kredi faizi uygulaması bir kredi anlaşması ile belirlenen faiz oranının, faiz ödemelerinin nasıl yapıldığını ve kredi tutarına nasıl uygulandığını ifade etmektedir.

Kredi faiz uygulaması iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki ana para ve faiz ödemesi şeklinde geçmektedir. Bu yöntem ile aylık taksitlerde hem anapara hem de faiz ödemeleri yapılmaktadır. Kredi tutarı belli bir süreyle çarpılarak faiz oranıyla çarpıldıktan sonra aylık faiz miktarı belirlenmektedir. Diğer yöntem olan aylık taksit faizi uygulaması ile de kredi tutarı ve faiz oranı aylık taksit ödemeleri bazında hesaplanmaktadır.

Hisse Senedi Yatırımcılığı hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın!