Varlık Yönetim şirketleri nasıl çalışır sorusuna cevap vermeden önce Varlık Yönetim Şirketinin ne olduğunu açıklamak gerekmektedir. Varlık yönetim şirketi bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kuruluşlar adına alacaklarının geciktiği durumlarda satın alarak yeniden yapılandıran şirketlere denmektedir. Yazı içinde bahsedilen Varlık Yönetim şirketleri aynı zamanda bir tüzel kişilik olarak geçmektedir.

Bu şirketler banka ve finans kuruluşlarına tahsili gecikmiş borçları olan kimseler adına borçları devralmakta, borçların yapılandırmakta ve borç tahsili yapmaktadır. Buradan ortaya borçların nasıl tahsil edildiği sorusu ortaya çıkmaktadır. Varlık Yönetim şirketlerinin yönetim, sorumluluk hak ve işleyiş standartları bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu tarafından esas alınmaktadır.

Bir kişinin bankaya veya finansal kuruluşa kredi borcu olduğunda ve ödemeleri belirtilen zaman içinde yapmadığında yasal takip kapsamına alınmaktadır. Varlık Yönetim şirketleri yasal takip sürecine girmiş olan borç dosyalarını alacaklının finans kuruluşlarından devralmaktadır. Bu şirketler bankalarla aralarındaki yaptıkları anlaşma doğrultusunda borcu devralmaktadır. Yani şirketler ve bankalar kendi aralarında aracılık yapmamaktadır.

Şirketler borcu alacaklı finans şirketi adına değil kendi adlarına tahsil etmektedir. Bu durumda ortaya borçlu olarak varlık yönetim şirketine devredilen borç için iletişime geçirebilecek yeni alacaklı varlık yönetim şirketi olmaktadır. Varlık Yönetim şirketleri ile nasıl anlaşılacağı konusu da muallakta olan bir konudur.

Bankalar Varlık Yönetim Şirketlerine Neden Alacak Devreder?

Kuruluşlar alacaklarından boş konusunda anlaştıkları ödeme tarihinde ödeme alamadıklarında alacaklarını Varlık Yönetim şirketlerine devretmektedir. Borçların yasal takip kapsamına böylelikle alınmasıyla banka gibi finans kuruluşlarının değerlerini negatif olarak yansımaktadır. Sürecin uzaması demek bankalara ek bir maliyet oluşacağına sebep vermektedir.

Bankalar, yasal takip sürecine alınan borçlar konusunda haciz işlemleri başlatmaktadır. Bir başka seçenek bankalar borçlu ile karşılıklı anlaşma yapmakta ve alması gereken tutarı tahsil etmektedir. Bu durum ortaya büyük bir risk oluşturmaktadır. Dolayısıyla bankalarla alıcı arasında yapılan anlaşmada borç tam olarak tahsil edilmediğinde bankaların bilançosuna batık olarak yansımaktadır.

Bankalar bu riski almak istememektedir. Varlık Yönetim şirketlerine bankalar, alacaklı arasında belirlenecek anlaşma tutarı karşılığında devir işlemini gerçekleştirmektedir. Bu devir işlemine borç temliki denmektedir. Alacağın temliki ile birlikte bankalar, ek maliyet ve batığın bilançoya yansıması durumundan kurtulmuş olmaktadır.

Varlık Yönetim Şirketlerine Olan Borcun Ödenmesi İle Ne Gibi Avantajlar Elde Edilmektedir?

Varlık Yönetim şirketleri, kişilerin borçlarını ödemesi konusunda onları tanınan son hak olarak geçmektedir. Borcun ödenmediği durumlarda Varlık Yönetim şirketleri icra takibi başlatarak haciz işlemleri uygulama hakkına da sahiptir. Kişiler borcunu Varlık Yönetim şirketlerine belirtilen zaman içerisinde öderse kişilerin ödediği bilgi bankalarla paylaşılmaktadır.

Bu durum bankaların kredi notunun da yükselmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla bankalar icra işlemlerinden kurtulmaktadır. Kişiler ise icra işlemlerinden kurtulmaktadır. Ayrıca bu kişilerin bankalara tekrardan kredi başvurusu yapma hakkı bulmaktadır. Dijital Cüzdan Nedir?